Siirry suoraan sisältöön

Verkkopalvelun käyttöehdot

Prisma.fi-verkkopalvelun käyttoehdot

Prisma.fi-, Sokos.fi- ja Kodinterra.fi-verkkopalveluiden käyttöehdot

Yleistä

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ("SOK") ylläpitämien Prisma.fi:n, Sokos.fi:n ja Kodinterra.fi:n (myöhemmin yhdessä "Verkkopalvelut") käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot").

S-Ryhmällä ("S-Ryhmä") tarkoitetaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaa ja sen tytäryhtiöitä, ja SOK:n jäseniksi kuuluvia osuuskauppoja ja niiden tytäryhtiöitä.

Verkkopalveluissa Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön ja S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteenAvautuu uuteen välilehteen mukaisesti.

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

Tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet

Verkkopalveluiden koko sisältö, mukaan lukien kuvat, logot, tuotetiedot ja muut tekstit, videot, taulukot, tavaramerkit ja tuotemerkit, ovat S-ryhmän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omistamilla tekijänoikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla ("Immateriaalioikeudet") suojattua omaisuutta. Sisällön kaikki Immateriaalioikeudet kuuluvat S-ryhmälle ja/tai sen yhteistyökumppaneille.

Verkkopalveluiden toiminta ja saatavuus

S-ryhmä ei takaa Verkkopalveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa niiden saatavuudesta. Verkkopalveluissa pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, S-ryhmä ei vastaa mistään Verkkopalveluiden käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. S-ryhmä varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Verkkopalveluiden käyttöehtoja tai Verkkopalveluiden ominaisuuksia, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita Verkkopalveluiden ominaisuuksia.

Kolmannet osapuolet Verkkopalveluissa

Verkkopalvelut ovat palvelukokonaisuuksia, jotka hyödyntävät useita erillisiä palveluita, joilla voi Käyttöehtojen lisäksi olla omat erilliset käyttöehtonsa, kuten rekisteröitymiseen liittyvällä Omat tiedot -palvelulla. Tämä ilmoitetaan erikseen palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Verkkopalveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näillä sivuilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja asiakasrekisterinsä eikä SOK:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin SOK. SOK ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Verkkopalveluissa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeet ja tietosuoja

Verkkopalvelut hyödyntävät evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Verkkopalvelut hyödyntävät verkkosivustojen käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja SOK:n puolesta. SOK hyödyntää tilastotietoja S-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia, mutta. evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Käyttäjätunnukset

Verkkopalvelut käyttävät S-ryhmän yhteisiä käyttäjätunnuksia (myöhemmin "S-tunnus"), joka on osa S-ryhmän henkilöasiakkaille tarkoitettua Omat tiedot -palvelua. Kirjautumalla Verkkopalveluun käyttäjä voi tarkastella Verkkopalveluissa tehtyjen tilausten tilannetta. Kirjautumalla rekisteröitynyt asiakasomistaja voi hyödyntää asiakasomistajaetuja silloin, kun niitä on saatavilla. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun ja käyttämällä S-tunnuksia, käyttäjä hyväksyy Omat tiedot -palvelun käyttöehdot.Avautuu uuteen välilehteen

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan kirjautuneena tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on näiden Käyttöehtojen ja muiden Verkkopalveluiden hyödyntämien palveluiden käyttöehtojen mukaista.

Asiakas vastaa siitä, ettei hän Verkkopalvelun käyttäjänä tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista tekijän- tai muiden oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

SOK ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka Asiakas antaa, eikä SOK vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Mikäli ilmenee, että aineisto, jonka Asiakas on julkaissut asioidessaan Verkkopalveluissa, on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen piirissä olevien Verkkopalveluiden palvelukohtaisten ehtojen vastainen tai voi aiheuttaa vahinkoa, SOK:lla on oikeus poistaa kyseinen aineisto. Vakavissa väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa asiakkaan käyttäjätunnus.

Tilaaminen ja tilaukset

Asiakas tilaa tavaroita ja palveluita suoraan osuuskaupalta erillisten myynti- ja tilausehtojen mukaan.

Mikäli asiakas on antanut markkinointiluvan, SOK lähettää ostamisen jälkeen sähköpostitse tuotearvosteluviestin, johon vastaaminen on vapaaehtoista. Arvostelupyyntö sisältää ainoastaan asiakkaan ostamia tuotteita. Arvostelun yhteydessä näytetään vain asiakkaan antama nimimerkki. Arvostelujen kautta kerättyjä tietoja voidaan käyttää arvostelun näyttämiseen, markkinointiviestintään, asiakaskokemuksen, tuotevalikoimien ja palveluiden kehittämiseen.

Kirjoittamalla arvostelun käyttäjä vastaa arvostelun lainmukaisuudesta ja siitä, ettei arvostelu sisällä henkilötietoja tai sopimatonta sisältöä. Kirjoittamalla arvostelun käyttäjä luovuttaa SOK:lle käyttöoikeuden ja oikeuden näyttää arvostelua kolmansien osapuolten palveluissa. Arvostelu tallennetaan arvostelurekisteriin (ks. tietosuojaseloste).

Palvelun kaikkiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä

Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.