Siirry suoraan sisältöön

Prisman ALE alkoi - tuotteita huippumerkeiltä jopa -40 %!

Tästä ostoksille

Saavutettavuusseloste

SOK pyrkii takaamaan Verkkopalvelun saavutettavuuden WCAG 2.2 -standardin AA-tason mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Prisma.fi-verkkokauppaa.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.2) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Palvelumme ei-saavutettava sisältö

Otsikot

Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi, ja otsikkotasojen käyttäminen ei aina vastaa visuaalista hierarkiaa, esimerkiksi tuotesivuilla. (WCAG 1.3.1)

Listat

Joitakin listoja tai listamaisia elementtejä ei ole merkitty listoiksi ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet ja saavutettavat nimet

Joillakin kuvilla tai kuvakkeilla ei ole tekstivastineita lainkaan, ja joidenkin kuvien ja kuvakkeiden tekstivastineet eivät ole kuvaavia tai vastaa kieliversion kieltä. (WCAG 1.1.1)

Joidenkin kuvien tekstivastineesta puuttuu kuvassa oleva näkyvä teksti. (WCAG 2.5.3)

Jotkin elementit eivät ole ymmärrettäviä ruudunlukijakäyttäjille ilman lisätietoa, kuten esimerkiksi hintatiedot. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Linkit

Joitakin palvelun linkkejä on vaikea erottaa linkeiksi, esimerkiksi alatunnisteessa ja murupolussa. (WCAG 1.4.1)

Logolinkin tekstivastineesta puuttuu tieto, että se vie etusivulle. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Jotkin linkit on nimetty samalla tavalla, vaikka ne vievät eri sivulle. (WCAG 2.4.4)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiivista kohdetta tai sivua ei ole merkitty ohjelmallisesti, esimerkiksi päävalikossa. (WCAG 1.3.1)

Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen

Joitakin elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti maamerkein, kuten esimerkiksi murupolkua. (WCAG 1.3.1)

Elementtien ryhmittely ja tila

Joitakin elementtien kokonaisuuksia ei ole merkitty kokonaisuuksiksi ohjelmallisesti, tai eri elementit luetaan yhtenä elementtinä, jolloin niiden suhde toisiinsa on epäselvä, esimerkiksi eri linkkikorteissa. (WCAG 1.3.1)

Joidenkin elementtien tilaa (auki/kiinni tai valittu) ei ole merkitty ohjelmallisesti, esimerkiksi hampurilaisvalikossa. (WCAG 4.1.2)

Jotkin elementit saavat näppäimistökohdistuksen, vaikka ne eivät ole interaktiivisia elementtejä, kuten esimerkiksi murupolun nykyinen sivu. (WCAG 2.4.3)

Näkyvä kohdistus

Joissakin elementeissä näppäimistön kohdistin ei ole näkyvissä ollenkaan tai sen kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 2.4.7, 1.4.11)

Joissakin tapauksissa näppäimistö kohdistaa piilotettuihin kohteisiin, mistä syystä kohdistin ei aina ole näkyvissä, esimerkiksi päävalikon pudotusvalikossa tai mobiilivalikossa. (WCAG 2.4.11)

Lukemis- ja kohdistusjärjestys

Joissakin tapauksissa ruudunlukijan lukemisjärjestys ja näppäimistön kohdistusjärjestys eivät vastaa visuaalista esitystapaa, kuten esimerkiksi mobiiliversion ylätunnisteessa. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Kohdistuksen hallinta

Joitakin painikkeita tai linkkejä klikatessa sivulla tapahtuu muutoksia, mutta ruudunlukijan ja näppäimistön kohdistus jää painettuun painikkeeseen tai linkkiin, mistä syystä erityisesti ruudunlukijakäyttäjät eivät saa tietoa muutoksista. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Ruudunlukijapalaute

Joitakin ilmoituksia ei lueta ruudunlukijalla automaattisesti ääneen ilman kohdistuksen siirtämistä. (WCAG 4.1.3)

Useampi reitti

Joillekin sivuston sivuille pääsee navigoimaan vain yhtä reittiä. (WCAG 2.4.5)

Sivujen nimet

Joiltakin sivuston sivuilta puuttuvat selkeät nimet tai title-attribuutti kokonaan. (WCAG 2.4.2)

Haku

Hakukentän reunan kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä. (WCAG 1.4.11)

Hakusivu avautuu pelkällä kohdistuksella ja hiiren alaspainalluksella. (WCAG 3.2.1, 2.5.2)

Ostopolku

Pakollisia kenttiä merkitsevän asteriskin (*) tarkoitusta ei ole kerrottu tilaussivun alussa. (WCAG 3.3.1)

Joidenkin tilaussivun lomake-elementtien ohjeita ei ole yhdistetty lomake-elementteihin ohjelmallisesti. (WCAG 3.3.2)

Hintatiedot on esitetty vasta Jatka-painikkeen jälkeen tilaussivulla. (WCAG 1.3.2)

Maksunvahvistussivun linkin kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)

Mobiilikäyttöliittymä

Joitakin sivuston toimintoja, ei pysty käyttämään mobiililaitteen ollessa vaakatasossa. (WCAG 1.3.4)

Mobiilissa murupolun linkit eivät ole näkyvissä eikä näin ollen käytettävissä. (WCAG 1.4.10)

Kampanjaelementit

Joidenkin kampanja-aikoina näkyvien bannerien ja nostojen tekstin kontrastisuhde taustaväriin ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)

Palautelomakkeet

Sivustolla on useampia palautelomakkeita, joissa on useita saavutettavuuspuutteita. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1, 1.1.1, 1.4.3, 1.4.11, 3.3.2, 4.1.2)

Sähköpostiviestit

Esimerkiksi tilausvahvistus lähetetään sähköpostiviestinä, jossa on useita saavutettavuuspuutteita. (WCAG 1.3.1, 1.1.1, 1.4.1, 1.4.3)

Vaatimusten ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, karttoja tai ulkopuolisen tahon tuottamaa sisältöä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.3.2024. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu WCAG 2.2 -standardin AA-tason vaatimukset.

Seloste on päivitetty viimeksi 17.4.2024.

Palaute ja yhteystiedot

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja teemme jatkuvasti työtä verkkokauppamme kehittämiseksi.

Huomasitko puutteen verkkokauppamme saavutettavuudessa? Kerro siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus.prisma@sok.fi.