Prisma verkkokauppa

Prisma på svenska

Prisma är en förmånlig familjemarket

Prisma är en hypermarket inom S-gruppens handelslagsverksamhet med fokus på familjen och där prisnivån alltid är förmånlig och produktutbudet mångsidigt. I Prisma kan du sköta alla hemmets anskaffningar på en och samma gång. Vid sidan av det breda utbudet av livsmedel och dagligvaror hittar du i Prisma ett heltäckande utbud av produkter för hem och fritid samt kläder. Butikernas utbud omfattar ca 11 000–20 000 dagligvaror och det totala antalet produkter är i medeltal 60 000.

Det är enkelt att sköta ärenden i Prisma

Att sköta ärenden i Prisma är behändigt. Våra verksamhetsställen ligger centralt, invid bra trafikförbindelser. Det finns gott om parkeringsutrymme. Det är lätt och behändigt att göra uppköp tack vare stora och rediga affärerna, breda utbuden, klara skyltningen och att produkterna är tydligt och prydligt upplagda på hyllorna.

I samband med butikerna finns det ofta även specialbutiker och andra kompletterande tjänster, som restauranger, cafér, bränsleservice eller trädgårdshandel. I varje Prisma finns därutöver en kundtjänstdisk, där man behändigt kan sköta ärenden tex. gällande ägarkundverksamheten eller S-bankens tjänster.

Prisma-kedjan växer

I Finland finns redan 64 Prisma-affärer. Nya Prismor öppnas och existerande enheter utvidgas och förnyas kontinuerligt. Förutom i Finland finns det Prisma-affärer i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Prisma-affärerna hittar du här (nätsidorna är på finska).

Prisma.fi-nättjänst

I Prisma.fi finskspråkiga nättjänst kan du köpa produkter och bekanta dig med Prismas mångsidiga utbud, bläddra bland enskilda produkter, hitta den närmaste butiken och titta på de nyaste katalogerna och tidnings annonserna.

På Prisma.fi finns över 50 000 böcker att köpa på nättjänsten och 25 000 andra produkter att bekanta dig, främst från produktgrupperna hem, underhållning, sport och renovering. På nättjänsten kan du köpa en del av dom. På nättjänsten kan man också kontrollera att produkten ingår i sortimentet för den Prisma-affär man skall besöka, men det är möjligt, att produkten inte för tillfället finns att få. Vid behov kan man kontrollera produktens tillgänglighet på Prisma. Vi utvecklar kontinuerligt Prisma.fi-nättjänsten och uppdaterar antalet produkter.

Välkommen att bekanta dig med den finskspråkiga Prisma.fi-nättjänsten!
Mer om S-gruppen kan läsas här på svenska.